Yönetim Sistemleri

Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre ve Bilgi Güvenliği yönetim sistemlerini hizmet ve faaliyetlerimizde en etkin şekilde uyguluyor, bu şekilde hem süreçlerimizin standartlarını garanti ederken hem de tüm süreçlerimizi sürekli olarak iyileştiriyoruz.

Kalite

Kalite Kontrolümüz Altında!

Tüm faaliyetlerimizi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile uyumlu olarak yürütüyoruz. Sürekli gelişim için fırsatları aktif olarak takip ediyor, uluslararası kalite uygulamaları gerçekleştiriyor ve yeni teknolojilerle lideri olduğumuz sektörü yönlendiriyoruz.

Sertifikamız

Kalite Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği

Önce Güvenlik!

Tüm çalışanlarımıza güvenli bir iş yeri ve çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ediyoruz. Uyguladığımız ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarıyla çalışanlarımızın güvenliğine yönelik tüm riskleri her zaman kabul edilebilir minimum seviyelerde tutuyoruz. Tüm çalışanlarımızın iş birliği ile riskleri gözden geçirerek daha da düşük seviyelere indirmek için çalışıyoruz.  

Sertifikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Çevre

Çevremiz Geleceğimiz!

Doğal hayata olan sorumluluklarımızı kabul ediyor, projelerimizde çevresel performansımızı iyileştirmeyi ve ekosisteme saygılı davranmayı taahhüt ediyoruz. Sahip olduğumuz ISO 14001 Çevre Yönetim Belgesi ile bu yaklaşımımızı belgelendiriyoruz.

Sertifikamız

Çevre Politikası

Bilgi Güvenliği

Siber Çağın Savunma Sanatı!

Daha güvenli ve sürdürülebilir veri yönetimi için uluslararası bilgi güvenliği yönetim standartlarıyla hareket ediyoruz. Sistemlerimizin uygulama, kurulum, gözetim ve iyileştirme aşamalarında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kriterlerini uyguluyoruz. 

Sertifikamız

Bilgi Güvenliği Politikası