Güvenlik için “Risk Avı”

Herkes için daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturabilmek adına, Avrasya Tüneli sahalarında yürüttüğümüz tüm çalışmaları kapsayan bir risk avı başlattık.

Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz şirket içi etkinliklerimizden olan Risk Avı Etkinliği, çalışırken karşılaşılan veya tanık olunan iş kazaları ve iş kazalarına sebep olabilecek tehlikelerin Tehlike Bildirim Formu aracılığıyla İK, İSG-Ç ve Kalite Departmanına iletilerek herkesin daha güvenli bir ortamda çalışabilmesini sağlamayı hedefliyor.

Etkinlik, herkesin adeta bir İSG uzmanı gözüyle iş süreçlerine ve çalışma ortamlarına bakmasını sağlarken tüm çalışanlarımızın iş güvenliği farkındalığını yükseltmelerine katkıda bulundu. Etkinlik kapsamında ise en çok bildirim yapan Altyapı ve Ekipman Departmanımız olurken, yine aynı kapsamda en çok bildirim yapan 3 çalışanımıza da ödül verildi.